real-time-system-protection

Ochrona w czasie rzeczywistym

Twój komputer posiada wiele ważnych obszarów systemowych, które są kluczowe dla utrzymania jego stabilności, wydajności i bezpieczeństwa. Jeśli złośliwe oprogramowanie wstrzyknie złośliwy kod do plików systemowych, Twój system operacyjny może stać się niestabilny. Uszkodzone pliki systemu operacyjnego są główną przyczyną utraty cennych danych z komputera.

Moduł Ochrony w Czasie Rzeczywistym SpyShelter powstrzymuje szkodliwe aplikacje takie jak wirusy czy keyloggery od zmiany plików systemowych. Niektóre z monitorowanych działań obejmują:

•Zakładanie Globalnych haków
•Instalacja rootkitów
•Thread Context Changing
•Dostęp do pamięci fizycznej
•Zdalne tworzenie wątków
•Iniekcja DLL
•Kernel Driver Loading
•Modyfikacje pamięci
•Krytyczne elementy systemu i rejestru

Dzięki temu modułowi, Twój system operacyjny pozostanie bezpieczny i stabilny.